Lượt truy cập: 14629095
Người online: 127

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

 • Họ và tên: Nguyễn Thành Công

  Tên thường gọi: Nguyễn Thành Công

  Ngày sinh: 10/7/1984

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Đinh Tiến Dũng

  Tên thường gọi: Đinh Tiến Dũng

  Ngày sinh: 10/5/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư , Ninh Bình

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thu Hà

  Ngày sinh: 27/5/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Ninh Tiến, huyện Hoa Lư , Ninh Bình

  Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư - Tiến sĩ Tâm lý học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Mai Khanh

  Tên thường gọi: Mai Khanh

  Ngày sinh: 22/10/1974

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, , Ninh Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

 • Họ và tên: Bùi Văn Phương

  Tên thường gọi: Bùi Văn Phương

  Ngày sinh: 5/1/1960

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh , Ninh Bình

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân quản lý kinh tế,

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thanh

  Ngày sinh: 10/2/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô , Ninh Bình

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Thanh vận, Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Phương Tuấn

  Tên thường gọi: Nguyễn Phương Tuấn

  Ngày sinh: 20/3/1975

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư , Ninh Bình

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Ứng dụng, Cử nhân Luật, Cử nhân Sinh học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ai Cập, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cadắcxtan

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15