Lượt truy cập: 12646721
Người online: 154

     Kết quả tìm được: 9    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

 • Họ và tên: Trần Quang Chiểu

  Tên thường gọi: Trần Quang Chiểu

  Ngày sinh: 29/12/1958

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hải Trung, huyện Hải Hậu , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên thường trực Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Phạm Hồng Hà

  Tên thường gọi: Phạm Hồng Hà

  Ngày sinh: 20/1/1958

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định khóa XIII

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thu Hằng

  Ngày sinh: 7/10/1968

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định

 • Họ và tên: Linh mục Lê Ngọc Hoàn

  Tên thường gọi: Linh mục Lê Ngọc Hoàn

  Ngày sinh: 1/1/1941

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nam Lợi, huyện Nam Trực , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân thần học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Linh mục Chánh xứ, Phó chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Ủy viên UBMTTQ tỉnh Nam Định, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

 • Họ và tên: Hoàng Thị Tố Nga

  Tên thường gọi: Hoàng Thị Tố Nga

  Ngày sinh: 3/11/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nam Tiến, huyện Nam Trực , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học nông nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

 • Họ và tên: Vũ Văn Ninh

  Tên thường gọi: Vũ Văn Ninh

  Ngày sinh: 23/2/1955

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nam Dương, huyện Nam Trực , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Pha

  Tên thường gọi: Nguyễn Văn Pha

  Ngày sinh: 24/10/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng , Hà Nam

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIII

 • Họ và tên: Nguyễn Anh Sơn

  Tên thường gọi: Nguyễn Anh Sơn

  Ngày sinh: 31/5/1957

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh , Ninh Bình

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

 • Họ và tên: Vũ Xuân Trường

  Tên thường gọi: Vũ Xuân Trường

  Ngày sinh: 24/9/1954

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Yên Trị, huyện Ý Yên , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Nam Định; Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15