Lượt truy cập: 13973475
Người online: 81

     Kết quả tìm được: 8    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

 • Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

  Tên thường gọi: Nguyễn Tuấn Anh

  Ngày sinh: 11/8/1975

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

  Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nông nghiệp, Cử nhân Tiếng Anh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hunggari

 • Họ và tên: Trương Hòa Bình

  Tên thường gọi: Trương Hòa Bình

  Ngày sinh: 13/4/1955

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Long Đước Đông, huyện Cần Giuộc , Long An

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Kỹ sư công trình thủy

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

 • Họ và tên: Lê Công Đỉnh

  Tên thường gọi: Lê Công Đỉnh

  Ngày sinh: 20/8/1981

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An , Long An

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế phát triển

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Phan Thị Mỹ Dung

  Tên thường gọi: Phan Thị Mỹ Dung

  Ngày sinh: 28/11/1974

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phước Vân, huyện Cần Đước , Long An

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Sư phạm ngữ văn

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

 • Họ và tên: Trương Phi Hùng

  Tên thường gọi: Trương Phi Hùng

  Ngày sinh: 16/6/1977

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành , Long An

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh Long An, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Hoàng Văn Liên

  Tên thường gọi: Hoàng Văn Liên

  Ngày sinh: 19/8/1965

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

 • Họ và tên: Trương Văn Nọ

  Tên thường gọi: Trương Văn Nọ

  Ngày sinh: 1/1/1964

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa , Long An

  Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Đặng Hoàng Tuấn

  Tên thường gọi: Đặng Hoàng Tuấn

  Ngày sinh: 12/11/1978

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An , Long An

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Đại học Giao thông Vận tải

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Long An, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15