Lượt truy cập: 12625907
Người online: 181

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

 • Họ và tên: Vũ Huy Hoàng

  Tên thường gọi: Vũ Huy Hoàng

  Ngày sinh: 20/9/1953

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: xã An Thọ, huyện An Lão , TP Hải Phòng

  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương

 • Họ và tên: Nông Thị Lâm

  Tên thường gọi: Nông Thị Lâm

  Ngày sinh: 18/8/1963

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Chi Lăng, huyện Tràng Định , Lạng Sơn

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Chu Đức Quang

  Tên thường gọi: Chu Đức Quang

  Ngày sinh: 25/10/1981

  Dân tộc: Nùng

  Quê quán: Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan , Lạng Sơn

  Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành ngoại khoa

  Nghề nghiệp, chức vụ: Bác sỹ chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành ngoại khoa

 • Họ và tên: Trần Thị Hoa Sinh

  Tên thường gọi: Trần Thị Hoa Sinh

  Ngày sinh: 18/10/1959

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng , Lạng Sơn

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Lâm Thành

  Tên thường gọi: Nguyễn Lâm Thành

  Ngày sinh: 7/7/1964

  Dân tộc: Nùng

  Quê quán: Xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia , Lạng Sơn

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Kỹ sư kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thế Tuy

  Tên thường gọi: Nguyễn Thế Tuy

  Ngày sinh: 11/12/1956

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã An Khánh, huyện Hoài Đức , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý giáo dục

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy; Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn khoá XIII, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15