Lượt truy cập: 13801247
Người online: 57

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 484

 • Họ và tên: Giàng Thị Bình

  Tên thường gọi: Giàng Thị Bình

  Ngày sinh: 27/1/1965

  Dân tộc: Mông

  Quê quán: Thị trấn Sa Pa, huyện SaPa, , Lào Cai

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Vũ Xuân Cường

  Tên thường gọi: Vũ Xuân Cường

  Ngày sinh: 22/8/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang , Hải Dương

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Lê Thu Hà

  Tên thường gọi: Lê Thu Hà

  Ngày sinh: 26/11/1968

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Sơn An, huyện Hương Sơn , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Chính sách công (MPP), Cử nhân Khoa học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ

 • Họ và tên: Vương Văn Sáng

  Tên thường gọi: Vương Văn Sáng

  Ngày sinh: 10/12/1975

  Dân tộc: Giáy

  Quê quán: Xã Bản Vược, huyện Bát Xát , Lào Cai

  Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên tiếng Giáy Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Sần Sín Sỉnh

  Tên thường gọi: Sần Sín Sỉnh

  Ngày sinh: 28/9/1982

  Dân tộc: Phù Lá

  Quê quán: Xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, , Lào Cai

  Trình độ chuyên môn: Đại học Kỹ thuật công nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Đỗ Bá Tỵ

  Tên thường gọi: Đỗ Bá Tỵ

  Ngày sinh: 1/12/1954

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tân Lập, huyện Đan Phượng , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Đại học - Chỉ huy tham mưu

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại tướng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15