Lượt truy cập: 12703383
Người online: 174

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

 • Họ và tên: Nguyễn Thu Anh

  Tên thường gọi: Nguyễn Thu Anh

  Ngày sinh: 28/8/1974

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tân Tiến, huyện Ngọc Hiển , Cà Mau

  Trình độ chuyên môn: Đại học Y khoa, Bác sĩ chuyên khoa mắt

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Ya Duck

  Tên thường gọi: Ya Duck

  Ngày sinh: 5/5/1940

  Dân tộc: Cơ-ho

  Quê quán: Xã Ka Đô, huyện Đơn Dương , Lâm Đồng

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân tộc - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Lê Văn Học

  Tên thường gọi: Lê Văn Học

  Ngày sinh: 2/7/1955

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô , Vĩnh Phúc

  Trình độ chuyên môn: Phó GS, Tiến sỹ cơ khí giao thông vận tải

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

 • Họ và tên: Trương Thị Mai

  Tên thường gọi: Trương Thị Mai

  Ngày sinh: 23/1/1958

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh , Quảng Bình

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân Luật, Cử nhân lịch sử

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Touneh Drong Minh Thắm

  Tên thường gọi: Touneh Drong Minh Thắm

  Ngày sinh: 26/10/1986

  Dân tộc: Cơ-ho

  Quê quán: Xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương , Lâm Đồng

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

 • Họ và tên: Nguyễn Bá Thuyền

  Tên thường gọi: Nguyễn Bá Thuyền

  Ngày sinh: 3/2/1955

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Thôn Nghĩa Hương, xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài , Bắc Ninh

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Vũ Công Tiến

  Tên thường gọi: Vũ Công Tiến

  Ngày sinh: 2/9/1956

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15