Lượt truy cập: 14098313
Người online: 73

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

 • Họ và tên: Lê Chiêm

  Tên thường gọi: Lê Chiêm

  Ngày sinh: 1/1/1958

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Chỉ huy tham mưu

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương,Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Vinh Hà

  Tên thường gọi: Nguyễn Vinh Hà

  Ngày sinh: 1/8/1960

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Kỹ sư Thủy lợi, Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Xlôvakia

 • Họ và tên: Rơ Châm Long

  Tên thường gọi: A Long

  Ngày sinh: 25/11/1970

  Dân tộc: Gia-rai

  Quê quán: Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy , Kon Tum

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Kon Tum, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

 • Họ và tên: Y Nhàn

  Tên thường gọi: Y Nhàn

  Ngày sinh: 26/7/1983

  Dân tộc: Dẻ-Triêng

  Quê quán: Thôn Ri Mẹt, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei , Kon Tum

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân giáo dục tiểu học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: A Pớt

  Tên thường gọi: A Pớt

  Ngày sinh: 5/10/1963

  Dân tộc: Xơ đăng

  Quê quán: Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi , Kon Tum

  Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Tô Văn Tám

  Tên thường gọi: Tô Văn Tám

  Ngày sinh: 10/10/1963

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Cử nhân Kinh tế - Chính trị

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, Ủy viên Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Kon Tum, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15