Lượt truy cập: 12646903
Người online: 67

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

 • Họ và tên: Lê Hữu Đức

  Tên thường gọi: Lê Hữu Đức

  Ngày sinh: 14/2/1955

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba , Phú Thọ

  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ khoa học quân sự

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Lê Minh Hiền

  Tên thường gọi: Lê Minh Hiền

  Ngày sinh: 21/7/1963

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức , Quảng Ngãi

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Đặng Đình Luyến

  Tên thường gọi: Đặng Đình Luyến

  Ngày sinh: 3/3/1957

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn , Ninh Bình

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Vũ Viết Ngoạn

  Tên thường gọi: Vũ Viết Ngoạn

  Ngày sinh: 6/5/1958

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Nguyễn Trãi, quận Đống Đa , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Tài chính

  Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Nhung

  Ngày sinh: 20/5/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ , Quảng Ngãi

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCHTW Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

 • Họ và tên: Lê Tuấn Tứ

  Tên thường gọi: Lê Tuấn Tứ

  Ngày sinh: 9/9/1958

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức , Quảng Ngãi

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Cử nhân Hành chính

  Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Tấn Tuân

  Tên thường gọi: Nguyễn Tấn Tuân

  Ngày sinh: 1/6/1964

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Ninh Quang, huyện Ninh Hòa , Khánh Hoà

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15