Lượt truy cập: 12646911
Người online: 74

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải

  Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Hải

  Ngày sinh: 2/10/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vật lý

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

 • Họ và tên: Đinh Thế Huynh

  Tên thường gọi: Đinh Thế Huynh

  Ngày sinh: 15/5/1953

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Báo chí

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Tiến Sinh

  Tên thường gọi: Nguyễn Tiến Sinh

  Ngày sinh: 12/11/1968

  Dân tộc: Mường

  Quê quán: Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn , Hoà Bình

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình khóa XIII, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Cao Sơn

  Tên thường gọi: Nguyễn Cao Sơn

  Ngày sinh: 9/5/1969

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Hội đồng trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình khóa I, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Bạch Thị Hương Thủy

  Tên thường gọi: Bạch Thị Hương Thủy

  Ngày sinh: 29/8/1976

  Dân tộc: Mường

  Quê quán: Xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi , Hoà Bình

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Chuyên viên Phòng Tổ chức - Cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình

 • Họ và tên: Bùi Văn Tỉnh

  Tên thường gọi: Bùi Văn Tỉnh

  Ngày sinh: 12/5/1958

  Dân tộc: Mường

  Quê quán: Xã Địch Giáo, huyện Tân Lạc , Hoà Bình

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hòa Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15