Lượt truy cập: 14094768
Người online: 65

     Kết quả tìm được: 9    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

 • Họ và tên: Đỗ Văn Bình

  Tên thường gọi: Đỗ Văn Bình

  Ngày sinh: 17/11/1965

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Đằng Hải, quận Hải An , TP Hải Phòng

  Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội

 • Họ và tên: Nguyễn Trọng Bình

  Tên thường gọi: Nguyễn Trọng Bình

  Ngày sinh: 15/5/1965

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Quân sự

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội

 • Họ và tên: Mai Hồng Hải

  Tên thường gọi: Mai Hồng Hải

  Ngày sinh: 19/5/1972

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Thôn Trà Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng , TP Hải Phòng

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính tín dụng, Cử nhân Luật Kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng.Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Nghiêm Vũ Khải

  Tên thường gọi: Nghiêm Vũ Khải

  Ngày sinh: 20/9/1953

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-A-dec-bai-gian, Ủy viên Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Nghĩa

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Nghĩa

  Ngày sinh: 6/12/1960

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tân Phong huyện Kiến Thụy , TP Hải Phòng

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam

 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Phúc

  Tên thường gọi: Nguyễn Xuân Phúc

  Ngày sinh: 20/7/1954

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

 • Họ và tên: Lã Thanh Tân

  Tên thường gọi: Lã Thanh Tân

  Ngày sinh: 2/10/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy , TP Hải Phòng

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Thuận

  Tên thường gọi: Thuận Hữu

  Ngày sinh: 12/9/1958

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Đại học Tổng hợp Hà Nội

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

 • Họ và tên: Bùi Thanh Tùng

  Tên thường gọi: Bùi Thanh Tùng

  Ngày sinh: 12/12/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc , Hải Dương

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Máy và thiết bị năng lượng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15