Lượt truy cập: 14432567
Người online: 114

     Kết quả tìm được: 5    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

 • Họ và tên: Võ Kim Cự

  Tên thường gọi: Võ Kim Cự

  Ngày sinh: 19/5/1957

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy viên đoàn chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Họ và tên: Trần Đình Gia

  Tên thường gọi: Trần Đình Gia

  Ngày sinh: 11/11/1969

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Đại học Sư phạm

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Sơn

  Tên thường gọi: Nguyễn Sơn

  Ngày sinh: 7/8/1959

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Yên Lộc, huyện Can Lộc , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Bùi Thị Quỳnh Thơ

  Tên thường gọi: Bùi Thị Quỳnh Thơ

  Ngày sinh: 28/8/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Giảng viên, Trưởng phòng quản lý Khoa học, Đại học Hà Tĩnh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Lê Anh Tuấn

  Tên thường gọi: Lê Anh Tuấn

  Ngày sinh: 23/2/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu Nghị Việt Nam - Ucraina

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15