Lượt truy cập: 14629064
Người online: 131

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

 • Họ và tên: Trần Thị Hiền

  Tên thường gọi: Trần Thị Hiền

  Ngày sinh: 22/12/1974

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xóm 4, thôn Gốm, xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng , Hà Nam

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng Hà Nam; Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam; Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Hà Nam; Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hà Nam, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Xuân Hùng

  Tên thường gọi: Trần Xuân Hùng

  Ngày sinh: 25/12/1959

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm , Hà Nam

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa tỉnh Hà Nam, Ủy viên Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội

 • Họ và tên: Ngô Xuân Lịch

  Tên thường gọi: Ngô Xuân Lịch

  Ngày sinh: 20/4/1954

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên , Hà Nam

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Xây dựng Đảng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

 • Họ và tên: Hà Thị Minh Tâm

  Tên thường gọi: Hà Thị Minh Tâm

  Ngày sinh: 5/1/1968

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Yên Tân, huyện Ý Yên , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Tất Thế

  Tên thường gọi: Trần Tất Thế

  Ngày sinh: 7/2/1974

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Thôn Bắc, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục , Hà Nam

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý xã hội

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Lê Thị Thủy

  Tên thường gọi: Lê Thị Thủy

  Ngày sinh: 7/1/1964

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Nam, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

 • Họ và tên: Phùng Đức Tiến

  Tên thường gọi: Phùng Đức Tiến

  Ngày sinh: 24/10/1964

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài , Bắc Ninh

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nông nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15