Lượt truy cập: 14107039
Người online: 101

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

 • Họ và tên: Sùng Thìn Cò

  Tên thường gọi: Sùng Thìn Cò

  Ngày sinh: 13/6/1959

  Dân tộc: Mông

  Quê quán: Xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ , Hà Giang

  Trình độ chuyên môn: Cao đẳng - Cao cấp Quân sự

  Nghề nghiệp, chức vụ: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 2, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội

 • Họ và tên: Vương Ngọc Hà

  Tên thường gọi: Vương Ngọc Hà

  Ngày sinh: 15/9/1977

  Dân tộc: La Chí

  Quê quán: Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì , Hà Giang

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hải

  Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Hải

  Ngày sinh: 3/12/1965

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, , Hà Giang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Đặng Quốc Khánh

  Tên thường gọi: Đặng Quốc Khánh

  Ngày sinh: 2/9/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Đô thị và Công trình

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Ủy viên Ủy ban Tài chính và ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Hầu Văn Lý

  Tên thường gọi: Hầu Văn Lý

  Ngày sinh: 8/7/1967

  Dân tộc: Mông

  Quê quán: Xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn , Hà Giang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Đại tá, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

 • Họ và tên: Thào Xuân Sùng

  Tên thường gọi: Thào Xuân Sùng

  Ngày sinh: 29/11/1958

  Dân tộc: Mông

  Quê quán: Bản Chà Mạy, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu , Sơn La

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Lịch sử Đảng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Triệu Tài Vinh

  Tên thường gọi: Triệu Tài Vinh

  Ngày sinh: 26/8/1968

  Dân tộc: Dao

  Quê quán: Xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì , Hà Giang

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ nông nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15