Lượt truy cập: 12703309
Người online: 116

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

 • Họ và tên: KPă Bình

  Tên thường gọi: KSor Phước

  Ngày sinh: 8/2/1954

  Dân tộc: Gia-rai

  Quê quán: Buôn Thăm, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa , Gia Lai

  Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội , Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Bùi Văn Cường

  Tên thường gọi: Bùi Văn Cường

  Ngày sinh: 18/6/1965

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thăng Long, huyện Kinh Môn , Hải Dương

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ an toàn hàng hải, Kỹ sư điều khiển tàu biển, Cử nhân tiếng Anh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương

 • Họ và tên: Siu Hương

  Tên thường gọi: Siu Hương

  Ngày sinh: 16/8/1983

  Dân tộc: Gia-rai

  Quê quán: Xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện , Gia Lai

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Gia Lai, Trưởng chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý số 1, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Hà Công Long

  Tên thường gọi: Hà Công Long

  Ngày sinh: 27/7/1954

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch , Vĩnh Phúc

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

 • Họ và tên: A Nhin

  Tên thường gọi: Hà Sơn Nhin

  Ngày sinh: 10/4/1954

  Dân tộc: Ba-Na

  Quê quán: Xã Sơn Lang, huyện K`Bang , Gia Lai

  Trình độ chuyên môn:

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa XIII, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Huỳnh Thành

  Tên thường gọi: Huỳnh Thành

  Ngày sinh: 20/1/1957

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Gia Lai, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Đình Thu

  Tên thường gọi: Trần Đình Thu

  Ngày sinh: 19/8/1959

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy; Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15