Lượt truy cập: 12626193
Người online: 203

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

 • Họ và tên: Hà Ngọc Chiến

  Tên thường gọi: Hà Ngọc Chiến

  Ngày sinh: 11/12/1957

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Cao Chương, huyện Trà Lĩnh , Cao Bằng

  Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Cao Bằng

 • Họ và tên: Phùng Văn Hùng

  Tên thường gọi: Phùng Văn Hùng

  Ngày sinh: 6/4/1960

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thái Sơn, huyện An Lão , TP Hải Phòng

  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Chế tạo máy, Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Đinh Thị Mai Lan

  Tên thường gọi: Đinh Thị Mai Lan

  Ngày sinh: 22/2/1979

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Đức Long, huyện Thạch An , Cao Bằng

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Nương

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Nương

  Ngày sinh: 22/7/1955

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Hoàng Tung, huyện Hòa An , Cao Bằng

  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Nông nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương (kiêm nhiệm)

 • Họ và tên: La Ngọc Thoáng

  Tên thường gọi: La Ngọc Thoáng

  Ngày sinh: 23/6/1957

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Lang Môn, huyện Nguyên Bình , Cao Bằng

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Kế hoạch

  Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Cao Bằng, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Hoàng Văn Thượng

  Tên thường gọi: Hoàng Văn Thượng

  Ngày sinh: 24/7/1948

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh , Cao Bằng

  Trình độ chuyên môn: Cao cấp Chính trị - Quân sự

  Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng đoàn, Bí thư chi bộ Hội cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh VN, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN tỉnh Cao Bằng, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15