Lượt truy cập: 12703403
Người online: 180

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

 • Họ và tên: Trịnh Thị Thanh Bình

  Tên thường gọi: Trịnh Thị Thanh Bình

  Ngày sinh: 10/6/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam , Bến Tre

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Thẩm phán, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Đào

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Phương Đào

  Ngày sinh: 1/12/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre , Bến Tre

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử (Đại học Thanh vận, Liên Xô cũ)

  Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Hiếu

  Tên thường gọi: Nguyễn Văn Hiếu

  Ngày sinh: 23/6/1959

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm , Bến Tre

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngân

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Kim Ngân

  Ngày sinh: 12/4/1954

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm , Bến Tre

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội

  Phụ chú: Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bầu bổ sung vào Bộ Chính trị; Tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

 • Họ và tên: Đặng Thuần Phong

  Tên thường gọi: Đặng Thuần Phong

  Ngày sinh: 8/7/1964

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành , Bến Tre

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn, Cao cấp thanh vận, Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Dương Tuấn

  Tên thường gọi: Trần Dương Tuấn

  Ngày sinh: 8/5/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú , Bến Tre

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp

 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Tỷ

  Tên thường gọi: Nguyễn Xuân Tỷ

  Ngày sinh: 15/10/1957

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo , Tiền Giang

  Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

  Nghề nghiệp, chức vụ: Thiếu tướng, Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 9, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội,

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15