Lượt truy cập: 14628728
Người online: 129

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

 • Họ và tên: Huỳnh Thanh Cảnh

  Tên thường gọi: Huỳnh Thanh Cảnh

  Ngày sinh: 10/11/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc , Bình Thuận

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Hồng Hải

  Tên thường gọi: Nguyễn Hồng Hải

  Ngày sinh: 5/6/1973

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết , Bình Thuận

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học kỹ thuật chuyên ngành Cầu - đường bộ

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

 • Họ và tên: Bố Thị Xuân Linh

  Tên thường gọi: Bố Thị Xuân Linh

  Ngày sinh: 1/3/1970

  Dân tộc: Chăm

  Quê quán: Xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình , Bình Thuận

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Ngô Đức Mạnh

  Tên thường gọi: Ngô Đức Mạnh

  Ngày sinh: 1/10/1960

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hương Thủy, huyện Hương Khê , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga

 • Họ và tên: Trần Hồng Nguyên

  Tên thường gọi: Trần Hồng Nguyên

  Ngày sinh: 26/5/1969

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Angiêri

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phúc

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Phúc

  Ngày sinh: 19/5/1965

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Đức Long, thành phố Phan Thiết , Bình Thuận

  Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm chuyên ngành Kỹ thuật - Nữ công,

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15