Lượt truy cập: 14094564
Người online: 50

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 494    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lý Đức  (Thượng tọa Lý Minh Đức) 24/4/1970 Nam Sóc Trăng
2 Bế Minh Đức 15/2/1974 Nam Cao Bằng
3 Lưu Văn Đức 18/2/1967 Nam Đắk Lắk
4 Nguyễn Hữu Đức 28/8/1971 Nam Bình Định
5 Nguyễn Minh Đức 19/7/1969 Nam TP Hồ Chí Minh
6 Trần Thị Dung 21/10/1961 Nữ Điện Biên
7 Đào Ngọc Dung 6/6/1962 Nam Thanh Hoá
8 Phan Thị Mỹ Dung 28/11/1974 Nữ Long An
9 Triệu Thanh Dung 15/3/1988 Nữ Cao Bằng
10 Nguyễn Thị Thu Dung 4/8/1969 Nữ Thái Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10