Lượt truy cập: 11836110
Người online: 102

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 500    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Trí Dũng 20/3/1959 Nam Trà Vinh
2 Phan Xuân Dũng 20/5/1960 Nam Ninh Thuận
3 Bùi Trí Dũng 20/5/1957 Nam An Giang
4 Nguyễn Anh Dũng 21/10/1959 Nam Bắc Giang
5 Nguyễn Tấn Dũng  (Ba Dũng) 17/11/1949 Nam TP Hải Phòng
6 Bùi Đặng Dũng 20/10/1960 Nam Kiên Giang
7 Huỳnh Tuấn Dương 27/1/1962 Nam Hải Dương
8 Phạm Xuân Đương 1/10/1956 Nam Thái Nguyên
9 Đỗ Văn Đương 10/10/1960 Nam TP Hồ Chí Minh
10 Khúc Thị Duyền 28/5/1961 Nữ Thái Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10