Lượt truy cập: 14626376
Người online: 72

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 78    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Quốc Hưng 23/11/1961 Nam TP Hà Nội
2 Đàng Thị Mỹ Hương 24/6/1973 Nữ Ninh Thuận
3 Quàng Văn Hương 3/7/1969 Nam Sơn La
4 Nguyễn Duy Hữu 1/4/1963 Nam Đắk Lắk
5 Lê Quang Huy 19/9/1966 Nam Nghệ An Ngày 31/10/2017, UBTVQH đã ban hành NQ số 446/NQ-UBTVQH14 về việc điều động, phê chuẩn ông Lê Quang Huy giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKHCNMT của Quốc hội từ ngày 01/11/2017.
6 Triệu Thị Huyền 23/3/1992 Nữ Yên Bái
7 Trần Văn Huynh  (Huệ Tín) 10/1/1952 Nam Kiên Giang
8 Đinh Thế Huynh 15/5/1953 Nam TP Đà Nẵng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10