Lượt truy cập: 14635336
Người online: 352

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 494    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Sỹ Cương 3/11/1961 Nam Ninh Thuận
2 Nguyễn Mạnh Cường 14/1/1967 Nam Quảng Bình
3 Bùi Văn Cường 18/6/1965 Nam Đắk Lắk
4 Nguyễn Xuân Cường 14/10/1959 Nam Bắc Kạn
5 Trần Văn Cường 10/11/1964 Nam Đồng Tháp
6 Vũ Xuân Cường 22/8/1966 Nam Lào Cai
7 Hoàng Văn Cường 1/1/1963 Nam TP Hà Nội
8 Ngô Chí Cường 11/9/1967 Nam Trà Vinh
9 Phan Việt Cường 10/8/1963 Nam Quảng Nam
10 Lâm Quang Đại 17/4/1962 Nam TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10