Lượt truy cập: 12411359
Người online: 69

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 500    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Phương Đào 1/12/1962 Nữ Bến Tre
2 Huỳnh Thành Đạt 26/8/1962 Nam TP Hồ Chí Minh
3 Nguyễn Tấn Đạt 6/7/1949 Nam An Giang
4 A Đe  (Đinh Hồng Đe) 20/10/1947 Nam Kon Tum
5 Lê Diễn 16/4/1960 Nam Đắk Nông
6 Trần Minh Diệu 7/10/1958 Nam Quảng Bình
7 Lê Công Đỉnh 20/8/1981 Nam Long An
8 Trần Văn Độ  (Trần Thọ Độ) 20/10/1954 Nam An Giang
9 Nguyễn Thị Doan 11/1/1951 Nữ Hà Nam
10 Hà Sỹ Đồng 18/1/1964 Nam Quảng Trị

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10