Lượt truy cập: 12402884
Người online: 146

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 85    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trương Thị Huệ 28/1/1961 Nữ Thái Nguyên
2 Nguyễn Thanh Hùng 27/4/1961 Nam Đồng Tháp
3 Trần Xuân Hùng 25/12/1959 Nam Hà Nam
4 Bùi Mạnh Hùng 8/6/1956 Nam Bình Phước
5 Phạm Huy Hùng 2/11/1954 Nam TP Hà Nội
6 Đỗ Mạnh Hùng 20/5/1958 Nam Thái Nguyên
7 Phùng Văn Hùng 6/4/1960 Nam Cao Bằng
8 Nguyễn Sinh Hùng 18/1/1946 Nam Hà Tĩnh
9 Ngô Văn Hùng 21/5/1956 Nam Lào Cai
10 Mai Xuân Hùng 8/4/1955 Nam Hậu Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10