Lượt truy cập: 14639908
Người online: 57

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 78    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Thị Thu Hồng 31/7/1970 Nữ Bắc Giang 16/1/2019: Được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang, được phê chuẩn từ 29/1/2019.
2 Vương Đình Huệ 15/3/1957 Nam TP Hà Nội
3 Trần Xuân Hùng 25/12/1959 Nam Hà Nam
4 Phùng Văn Hùng 6/4/1960 Nam Cao Bằng
5 Triệu Thế Hùng 14/8/1971 Nam Hải Dương Nghị quyết 596/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm UBVHGDTTN từ ngày 16/11/2018
6 Hoàng Văn Hùng 1/12/1965 Nam Thái Nguyên
7 Vũ Xuân Hùng 6/5/1967 Nam Thanh Hoá Theo Công văn số 42/VPĐĐBQH ngày 06/9/2019 của VP Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa
8 Trương Phi Hùng 16/6/1977 Nam Long An
9 Đỗ Trọng Hưng 5/12/1971 Nam Thanh Hoá
10 Nguyễn Hải Hưng 22/3/1966 Nam Hải Dương

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10