Lượt truy cập: 12402883
Người online: 145

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 85    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Sùng A Hồng 5/12/1962 Nam Điện Biên
2 Vũ Xuân Hồng 4/1/1950 Nam Phú Thọ
3 Phạm Thị Thu Hồng 19/7/1961 Nữ Bình Định
4 Nguyễn Minh Hồng 3/3/1944 Nam Nghệ An Khi nghỉ hưu, vì ước mơ có tiền làm từ thiện, nên phải làm kinh tế tư nhân. Để không ảnh hưởng đến điều lệ Đảng, tôi tự nguyện xin ra khỏi Đảng đúng thủ tục và đã được Đảng chấp nhận ngày 01/04/1993, có đầy đủ hồ sơ
5 Nguyễn Công Hồng 15/8/1961 Nam Đồng Nai
6 Nguyễn Kim Hồng 25/9/1959 Nam Đồng Tháp
7 Nguyễn Thanh Hồng 8/6/1960 Nam Bình Dương
8 Hà Minh Huệ 8/9/1951 Nam Bình Thuận
9 Vương Đình Huệ 15/3/1957 Nam Bình Định
10 Nguyễn Thị Huệ 21/6/1967 Nữ Đắc Lắk

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10