Lượt truy cập: 14638218
Người online: 77

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 78    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phạm Văn Hòa 2/10/1962 Nam Đồng Tháp
2 Lê Minh Hoan 19/1/1961 Nam Đồng Tháp
3 Trương Minh Hoàng 12/6/1962 Nam Cà Mau
4 Nguyễn Minh Hoàng 16/5/1960 Nam TP Hồ Chí Minh
5 Nguyễn Thái Học 7/2/1972 Nam Phú Yên Quyết định số 777- QĐNS/TW ngày 15/6/2018 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ
6 Nguyễn Hội  (Hòa thượng Thích Chơn Thiện) 1/12/1942 Nam Thừa Thiên - Huế Đã viên tịch ngày 08-11-2016
7 Nguyễn Sỹ Hội 19/5/1960 Nam Nghệ An
8 Nguyễn Công Hồng 15/8/1961 Nam Đồng Nai
9 Nguyễn Thanh Hồng 8/6/1960 Nam Bình Dương
10 Sùng A Hồng 5/12/1962 Nam Điện Biên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10