Lượt truy cập: 12514642
Người online: 181

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 500    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đặng Thế Vinh 27/6/1963 Nam Hậu Giang Chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH tỉnh Long An về Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang theo Nghị quyết 197/TB-BCTĐB
2 Trần Ngọc Vinh 16/11/1955 Nam TP Hải Phòng
3 Trương Văn Vở 12/10/1958 Nam Đồng Nai
4 Trần Quốc Vượng 5/2/1953 Nam Tiền Giang
5 Cao Thị Xuân 18/9/1969 Nữ Thanh Hoá
6 Trịnh Xuyên 7/12/1958 Nam Thanh Hoá
7 Bùi Văn Xuyền 14/7/1959 Nam Thái Bình
8 Đào Xuân Yên 15/4/1972 Nam Thanh Hoá
9 Lê Thị Yến 1/12/1962 Nữ Phú Thọ
10 Đặng Thị Hoàng Yến 1/6/1959 Nữ Long An Bị bãi nhiệm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-QH13 ngày 26/5/2012 (tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khóa XIII)

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10