Lượt truy cập: 14635331
Người online: 360

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 494    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Nhân Chiến 20/2/1960 Nam Bắc Ninh
2 Ngô Hồng Chiều 25/7/1961 Nam Đồng Tháp
3 Trần Quang Chiểu 29/12/1958 Nam Nam Định
4 Hoàng Duy Chinh 15/9/1968 Nam Bắc Kạn
5 Phạm Minh Chính 10/12/1958 Nam Quảng Ninh
6 Nguyễn Hữu Chính 7/11/1963 Nam TP Hà Nội
7 K` Choi 2/2/1958 Nam Đắk Nông
8 Giàng A Chu 26/11/1959 Nam Yên Bái
9 Chu Lé Chừ  (Chu Lê Chinh) 4/5/1966 Nam Lai Châu
10 Lê Viết Chữ 20/1/1963 Nam Quảng Ngãi

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10