Lượt truy cập: 12411357
Người online: 67

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 500    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lưu Thành Công 14/5/1961 Nam Vĩnh Long
2 Lê Thị Công 8/3/1964 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu
3 Mã Điền Cư 25/1/1954 Nam Quảng Ngãi
4 Võ Kim Cự 19/5/1957 Nam Hà Tĩnh
5 Nguyễn Sỹ Cương 3/11/1961 Nam Ninh Thuận
6 Phạm Biên Cương 10/7/1960 Nam An Giang
7 Doãn Thế Cường 3/3/1958 Nam Hưng Yên
8 Nguyễn Quang Cường 26/1/1965 Nam TP Hải Phòng
9 Bùi Văn Cường 18/6/1965 Nam Gia Lai
10 Nguyễn Mạnh Cường 14/1/1967 Nam Quảng Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10