Lượt truy cập: 12402882
Người online: 144

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 85    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thúy Hoàn 4/7/1963 Nữ Thái Bình
2 Trương Minh Hoàng 12/6/1962 Nam Cà Mau
3 Đỗ Thị Hoàng 24/8/1958 Nữ Quảng Ninh
4 Huỳnh Minh Hoàng 5/2/1963 Nam Bạc Liêu
5 Lê Văn Hoàng 20/10/1959 Nam TP Đà Nẵng
6 Vũ Huy Hoàng 20/9/1953 Nam Lạng Sơn
7 Lê Văn Học 2/7/1955 Nam Lâm Đồng
8 Nguyễn Thái Học 7/2/1972 Nam Phú Yên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
9 Nguyễn Sỹ Hội 19/5/1960 Nam Nghệ An
10 Nguyễn Hội  (Hòa thượng Thích Chơn Thiện) 1/12/1942 Nam Thừa Thiên - Huế

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10