Lượt truy cập: 12650013
Người online: 237

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 500    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Tấn Vạn 22/12/1959 Nam Bạc Liêu
2 Nguyễn Sáng Vang 18/8/1957 Nam Tuyên Quang
3 Đỗ Văn Vẻ 26/3/1962 Nam Thái Bình
4 Nguyễn Hoàng Việt 25/8/1966 Nam Đồng Tháp
5 Võ Trọng Việt 10/9/1957 Nam Kon Tum
6 Phương Hữu Việt 1/7/1964 Nam Bình Dương
7 Nguyễn Bắc Việt 22/2/1961 Nam Ninh Thuận
8 Trần Xuân Vinh 3/3/1969 Nam Quảng Nam
9 Bùi Quang Vinh 8/8/1953 Nam Lai Châu
10 Nguyễn Đắc Vinh 25/11/1972 Nam Đắk Nông

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10