Lượt truy cập: 12649986
Người online: 237

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 500    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Xuân Tỷ 15/10/1957 Nam Bến Tre
2 Đỗ Bá Tỵ 1/12/1954 Nam Điện Biên
3 Lò Hải Ươi 20/10/1973 Nam Lai Châu
4 Danh Út 19/3/1956 Nam Kiên Giang
5 Lê Hiền Vân 29/10/1960 Nam TP Hà Nội
6 Hà Thị Vân 22/5/1962 Nữ Thanh Hoá
7 Pờ Hồng Vân 7/4/1977 Nữ Lai Châu
8 Lê Thanh Vân 23/12/1964 Nam Hải Dương Chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng về Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương theo Nghị quyết 197/TB-BCTĐB
9 Ly Kiều Vân 20/1/1976 Nữ Quảng Trị
10 Trần Văn 26/5/1957 Nam Cà Mau

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10