Lượt truy cập: 12649975
Người online: 232

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 500    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đặng Ngọc Tùng 28/8/1952 Nam Đồng Nai
2 Hoàng Thanh Tùng 25/12/1966 Nam Sóc Trăng
3 Nguyễn Thanh Tùng 15/6/1960 Nam Bình Định
4 Nguyễn Thanh Tùng 7/8/1959 Nam Thái Nguyên
5 Phan Văn Tường 2/7/1960 Nam Thái Nguyên
6 Nguyễn Thế Tuy 11/12/1956 Nam Lạng Sơn
7 Trần Văn Túy 20/7/1957 Nam Bắc Ninh
8 Đỗ Kim Tuyến 19/1/1958 Nam TP Hà Nội
9 Nguyễn Văn Tuyết 25/11/1960 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
10 Mai Thị Ánh Tuyết 1/12/1960 Nữ An Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10