Lượt truy cập: 13596148
Người online: 154

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 494    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 483

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Kim Tuyến 10/12/1977 Nữ Tiền Giang Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang phân công giữ nhiệm vụ Quyền Giám đốc Sở Tài chính từ ngày 01/6/2019.
2 Mai Thị Ánh Tuyết 1/12/1960 Nữ An Giang
3 Văn Thị Bạch Tuyết 16/6/1976 Nữ TP Hồ Chí Minh
4 Nguyễn Văn Tuyết 25/11/1960 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
5 Đỗ Bá Tỵ 1/12/1954 Nam Lào Cai
6 Lê Thanh Vân 23/12/1964 Nam Cà Mau
7 Nguyễn Thị Vân 27/6/1976 Nữ Yên Bái
8 Quàng Thị Vân 20/4/1985 Nữ Điện Biên
9 Nguyễn Hồng Vân 21/9/1962 Nam Phú Yên
10 Hồ Thị Vân 12/2/1983 Nữ Quảng Ngãi

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10