Lượt truy cập: 12504589
Người online: 100

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 500    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Trọng Trường 30/6/1975 Nam Bắc Ninh
2 Bế Xuân Trường 19/12/1957 Nam Bắc Kạn
3 Nguyễn Xuân Trường 24/8/1959 Nam TP Hải Phòng
4 Lê Việt Trường 15/8/1955 Nam An Giang
5 Trần Văn Tư 15/9/1958 Nam Đồng Nai
6 Lê Tuấn Tứ 9/9/1958 Nam Khánh Hoà
7 Nguyễn Tấn Tuân 1/6/1964 Nam Khánh Hoà
8 Trần Dương Tuấn 8/5/1961 Nam Bến Tre
9 Trần Quốc Tuấn 8/2/1970 Nam Trà Vinh
10 Trần Hữu Tuất 25/8/1956 Nam Nghệ An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10