Lượt truy cập: 13024741
Người online: 78

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 494    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 484

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Phú Trọng 14/4/1944 Nam TP Hà Nội
2 Trần Quốc Trung 9/9/1960 Nam TP Cần Thơ
3 Đào Việt Trung 19/5/1959 Nam Nam Định
4 Lò A Tư 16/4/1991 Nam Lai Châu
5 Lê Tuấn Tứ 9/9/1958 Nam Khánh Hoà
6 Phạm Văn Tuân 4/1/1966 Nam Thái Bình
7 Rơ Mah Tuân 30/6/1979 Nam Gia Lai
8 Đặng Hoàng Tuấn 12/11/1978 Nam Long An
9 Lê Anh Tuấn 23/2/1976 Nam Hà Tĩnh
10 Nguyễn Phương Tuấn 20/3/1975 Nam Ninh Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10