Lượt truy cập: 12504584
Người online: 96

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 500    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phan Đình Trạc 25/8/1958 Nam Nghệ An
2 Trương Thị Thu Trang 15/9/1984 Nữ Tiền Giang
3 Đoàn Nguyễn Thùy Trang 12/8/1972 Nữ TP Hồ Chí Minh
4 Lê Minh Trọng 14/3/1955 Nam Tây Ninh Nghỉ hưu từ ngày 01/04/2015 theo Quyết định số 1642-QĐNS/TW ngày 05/01/2015
5 Nguyễn Phú Trọng 14/4/1944 Nam TP Hà Nội
6 Đào Việt Trung 19/5/1959 Nam Đồng Tháp
7 Phạm Thị Trung 3/5/1978 Nữ Kon Tum
8 Mai Thế Trung 27/9/1954 Nam Bình Dương
9 Vũ Xuân Trường 24/9/1954 Nam Nam Định
10 Nguyễn Thế Trường 1/4/1960 Nam Vĩnh Phúc

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10