Lượt truy cập: 12300002
Người online: 301

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 500    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Xuân Thủy 19/3/1985 Nam Phú Thọ
2 Bạch Thị Hương Thủy 29/8/1976 Nữ Hoà Bình
3 Hồ Thị Thủy 30/10/1962 Nữ Vĩnh Phúc
4 Nguyễn Thanh Thụy 9/7/1962 Nữ Bình Định
5 Nguyễn Bá Thuyền 3/2/1955 Nam Lâm Đồng
6 Huỳnh Văn Tí 12/10/1956 Nam Bình Thuận
7 Nguyễn Văn Tiên 20/10/1955 Nam Tiền Giang
8 Nguyễn Thị Kim Tiến 1/8/1959 Nữ TP Hồ Chí Minh
9 Vũ Công Tiến 2/9/1956 Nam Lâm Đồng
10 Ngô Minh Tiến 7/10/1962 Nam Bắc Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10