Lượt truy cập: 14635326
Người online: 358

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 494    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Chau Chắc 6/5/1971 Nam An Giang
2 Tô Thị Bích Châu 1/6/1969 Nữ TP Hồ Chí Minh
3 Ngô Minh Châu 5/4/1964 Nam TP Hồ Chí Minh
4 Bùi Minh Châu 25/10/1961 Nam Phú Thọ
5 Đặng Minh Châu  (Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm) 27/12/1956 Nam TP Hà Nội
6 Nguyễn Vân Chi 17/9/1966 Nữ Nghệ An
7 Lê Chiêm  (Lê Chiêm) 1/1/1958 Nam Kon Tum
8 Đỗ Văn Chiến 10/11/1962 Nam Tuyên Quang
9 Hà Ngọc Chiến 11/12/1957 Nam Cao Bằng
10 Nguyễn Văn Chiến  (Nguyễn Chiến) 23/1/1963 Nam TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10