Lượt truy cập: 12311977
Người online: 86

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 500    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Võ Minh Chiến 22/6/1956 Nam Sóc Trăng
2 Đinh Huy Chiến 8/4/1966 Nam Thái Nguyên
3 Hà Ngọc Chiến 11/12/1957 Nam Cao Bằng
4 Trương Minh Chiến 15/5/1955 Nam Bạc Liêu
5 Đỗ Văn Chiến 10/11/1962 Nam Yên Bái Từ tháng 9/2011 chuyển sinh hoạt sang ĐBQH tỉnh Yên Bái
6 Trần Quang Chiểu 29/12/1958 Nam Nam Định
7 Giàng A Chu 26/11/1959 Nam Yên Bái
8 Chu Lé Chừ  (Chu Lê Chinh) 4/5/1966 Nam Lai Châu
9 Nguyễn Đức Chung 3/8/1967 Nam TP Hà Nội
10 Bùi Ngọc Chương 4/9/1960 Nam Cà Mau

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10