Lượt truy cập: 12402880
Người online: 142

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 85    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Văn Hiện 19/5/1954 Nam Sơn La
2 Lê Quang Hiệp 28/12/1962 Nam Thanh Hoá
3 Nguyễn Văn Hiếu 23/6/1959 Nam Bến Tre
4 Đặng Văn Hiếu 21/7/1953 Nam Thanh Hoá
5 Phạm Văn Hổ 25/2/1963 Nam Phú Yên
6 Hoàng Thị Hoa 25/9/1962 Nữ Bắc Giang
7 Trần Xuân Hoà 23/5/1954 Nam Quảng Ninh
8 Nguyễn Thị Thanh Hòa 3/11/1954 Nữ Bắc Ninh
9 Nguyễn Ngọc Hòa 26/6/1965 Nam TP Hồ Chí Minh
10 Lê Minh Hoan 19/1/1961 Nam Đồng Tháp

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10