Lượt truy cập: 13409583
Người online: 229

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 42    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 483

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lưu Thành Công 14/5/1961 Nam Vĩnh Long
2 Võ Kim Cự 19/5/1957 Nam Hà Tĩnh Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Võ Kim Cự vì bị thi hành kỳ luật và đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe
3 Phạm Đình Cúc 6/5/1964 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
4 Nguyễn Sỹ Cương 3/11/1961 Nam Ninh Thuận
5 Nguyễn Mạnh Cường 14/1/1967 Nam Quảng Bình
6 Nguyễn Xuân Cường 14/10/1959 Nam Bắc Kạn
7 Phan Việt Cường 10/8/1963 Nam Quảng Nam
8 Hoàng Văn Cường 1/1/1963 Nam TP Hà Nội
9 Ngô Chí Cường 11/9/1967 Nam Trà Vinh
10 Vũ Xuân Cường 22/8/1966 Nam Lào Cai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10