Lượt truy cập: 14635300
Người online: 335

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 494    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Dương Thanh Bình 8/8/1961 Nam Cà Mau
2 Nguyễn Văn Bình 4/3/1961 Nam Quảng Bình
3 Phan Thanh Bình 10/4/1960 Nam TP Hồ Chí Minh
4 Trương Hòa Bình 13/4/1955 Nam Long An
5 Nguyễn Hòa Bình 24/5/1958 Nam Quảng Ngãi
6 Nguyễn Trọng Bình 15/5/1965 Nam TP Hải Phòng
7 Nguyễn Mai Bộ 5/10/1961 Nam An Giang
8 Nguyễn Văn Cảnh 7/12/1977 Nam Bình Định
9 Huỳnh Thanh Cảnh 10/11/1961 Nam Bình Thuận
10 Nguyễn Hữu Cầu 20/11/1962 Nam Nghệ An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10