Lượt truy cập: 12311976
Người online: 85

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 500    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Hòa Bình 24/5/1958 Nam Quảng Ngãi
2 Ngô Ngọc Bình 10/12/1957 Nam TP Hồ Chí Minh
3 Nguyễn Văn Bình 18/4/1957 Nam TP Hải Phòng
4 Dương Thanh Bình 8/8/1961 Nam Cà Mau
5 Nguyễn Thành Bộ 20/12/1956 Nam Thanh Hoá
6 Nguyễn Văn Cảnh 7/12/1977 Nam Bình Định
7 Huỳnh Minh Chắc 30/7/1955 Nam Hậu Giang
8 Phạm Đức Châu 4/1/1959 Nam Quảng Trị
9 Đặng Thị Kim Chi 23/5/1963 Nữ Phú Yên
10 Nguyễn Văn Chiến 2/3/1957 Nam Bắc Ninh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10