Lượt truy cập: 14266135
Người online: 67

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 23    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trịnh Ngọc Phương 7/8/1970 Nam Tây Ninh Theo Công văn số 536/ĐĐBQH ngày 15/10/2019 của Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh
2 Huỳnh Thanh Phương 4/5/1978 Nam Tây Ninh
3 A Pớt 5/10/1963 Nam Kon Tum

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10