Lượt truy cập: 12646167
Người online: 145

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 27    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phan Vân Điền Phương 16/12/1965 Nam An Giang
2 Hoàng Việt Phương 4/10/1965 Nam Tuyên Quang
3 Bùi Văn Phương  (Bùi Việt Phương) 5/1/1961 Nam Ninh Bình
4 Nguyễn Ngọc Phương 16/8/1959 Nam Quảng Bình
5 Triệu Thị Thu Phương 5/9/1977 Nữ Bắc Kạn
6 Trịnh Ngọc Phương 7/8/1970 Nam Tây Ninh
7 Nguyễn Hoài Phương 7/7/1964 Nam Tây Ninh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10