Lượt truy cập: 12654733
Người online: 79

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 35    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Bộ Lĩnh 10/9/1958 Nam An Giang
2 Vũ Tiến Lộc 1/1/1960 Nam Thái Bình
3 Nguyễn Phước Lộc 31/1/1970 Nam TP Hồ Chí Minh
4 Đào Tấn Lộc 3/3/1953 Nam Phú Yên
5 Nguyễn Văn Lợi 23/8/1961 Nam Bình Phước
6 Bùi Sỹ Lợi 23/8/1959 Nam Thanh Hoá
7 Hà Công Long 27/7/1954 Nam Gia Lai
8 Trần Đình Long 25/5/1954 Nam Đắk Nông
9 Phạm Vũ Luận 1/8/1955 Nam Quảng Trị
10 Nguyễn Văn Luật 25/2/1960 Nam Kiên Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10