Lượt truy cập: 14364111
Người online: 29

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 78    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Ngọc Hải 3/12/1965 Nam Hà Giang
2 Đào Thanh Hải 14/3/1962 Nam TP Hà Nội
3 Hoàng Trung Hải 27/9/1959 Nam TP Hà Nội
4 Triệu Tuấn Hải 15/2/1972 Nam Lạng Sơn
5 Mai Hồng Hải 19/5/1972 Nam TP Hải Phòng
6 Hoàng Quang Hàm 3/5/1970 Nam Phú Thọ
7 Nguyễn Quốc Hận 17/2/1965 Nam Cà Mau
8 Trần Thị Hằng 12/7/1972 Nữ Bắc Ninh
9 Đỗ Thị Thu Hằng 7/6/1971 Nữ Đồng Nai
10 Bùi Thu Hằng 1/2/1971 Nữ Hoà Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10