Lượt truy cập: 13582735
Người online: 128

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 42    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 483

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Giàng A Chu 26/11/1959 Nam Yên Bái
2 Chu Lé Chừ  (Chu Lê Chinh) 4/5/1966 Nam Lai Châu
3 Lê Viết Chữ 20/1/1963 Nam Quảng Ngãi
4 Lê Minh Chuẩn 2/4/1965 Nam Quảng Ninh
5 Huỳnh Thành Chung 21/8/1968 Nam Bình Phước
6 Hoàng Đình Chung 24/2/1966 Nam Tây Ninh
7 Nguyễn Văn Chương 2/9/1950 Nam TP Hồ Chí Minh
8 Bùi Ngọc Chương 4/9/1960 Nam Cà Mau
9 Sùng Thìn Cò 13/6/1959 Nam Hà Giang
10 Nguyễn Thành Công 10/7/1984 Nam Ninh Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10