Lượt truy cập: 13981170
Người online: 69

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 15    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Minh Thông 20/12/1961 Nam Thanh Hoá Đã từ trần ngày 31/8/2018
2 Phạm Trí Thức 2/8/1959 Nam Thanh Hoá
3 Phạm Thị Thanh Thủy 22/10/1974 Nữ Thanh Hoá QĐ số 943/QĐ-ĐCT ngày 30/12/2016 chuẩn y chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thay đổi chức vụ theo thông báo tại công văn số 42 ngày 06/9/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa
4 Bùi Thị Thủy 20/7/1983 Nữ Thanh Hoá
5 Cao Thị Xuân 18/9/1969 Nữ Thanh Hoá

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10