Lượt truy cập: 12311975
Người online: 84

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 500    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Kim Bé 10/9/1968 Nữ Kiên Giang
2 Giàng Thị Bình 27/1/1965 Nữ Lào Cai
3 Nguyễn Công Bình 10/10/1956 Nam Yên Bái
4 Nguyễn Thanh Bình 6/8/1955 Nam Vĩnh Long
5 Đào Văn Bình 11/11/1956 Nam TP Hà Nội
6 Trịnh Thị Thanh Bình 10/6/1961 Nữ Bến Tre
7 Nguyễn Quốc Bình 22/6/1959 Nam TP Hà Nội
8 Nguyễn Thái Bình  (Thái Bình) 13/10/1954 Nam Trà Vinh
9 Trương Hòa Bình 13/4/1955 Nam Long An
10 KPă Bình  (KSor Phước) 8/2/1954 Nam Gia Lai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10