Lượt truy cập: 14635275
Người online: 311

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 494    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Kim Bé 10/9/1968 Nữ Kiên Giang
2 Đinh Thị Bình 24/8/1984 Nữ Phú Thọ
3 Nguyễn Quốc Bình 22/6/1959 Nam TP Hà Nội
4 Giàng Thị Bình 27/1/1965 Nữ Lào Cai
5 Đỗ Văn Bình 17/11/1965 Nam TP Hải Phòng
6 Tống Thanh Bình 7/11/1970 Nam Lai Châu
7 Phan Thái Bình 12/8/1974 Nam Quảng Nam
8 Võ Văn Bình 25/10/1963 Nam Tiền Giang
9 Hồ Thanh Bình 6/9/1974 Nam An Giang
10 Thạch Phước Bình 28/9/1978 Nam Trà Vinh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10