Lượt truy cập: 12294533
Người online: 17

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 19    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Cao Sơn 9/5/1969 Nam Hoà Bình
2 Thào Hồng Sơn 27/6/1965 Nam Hà Giang
3 Trần Đình Sơn 14/2/1958 Nam Đắc Lắk
4 Nguyễn Văn Sơn 7/8/1959 Nam Hà Tĩnh
5 Dương Quang Sơn 14/10/1963 Nam Bắc Kạn
6 Nguyễn Anh Sơn 31/5/1957 Nam Nam Định
7 Thào Xuân Sùng 29/11/1958 Nam Sơn La
8 Bùi Nguyên Súy 20/9/1957 Nam Sơn La
9 Đinh Công Sỹ 25/11/1979 Nam Sơn La Điều động về công tác tại Ủy ban Đối ngoại theo Nghị quyết số 734/NQ-UBTVQH13

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10