Lượt truy cập: 14626371
Người online: 73

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 17    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Bùi Thanh Sơn 16/10/1962 Nam Đắk Nông
2 Nguyễn Minh Sơn 21/2/1972 Nam Tiền Giang
3 Nguyễn Văn Sơn  (Nguyễn Sơn) 7/8/1959 Nam Hà Tĩnh Thông báo số 942/TB- TU ngày 22/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh
4 Thào Xuân Sùng 29/11/1958 Nam Hà Giang
5 Đinh Công Sỹ 25/11/1979 Nam Sơn La
6 Lê Văn Sỹ 18/7/1964 Nam Thanh Hoá
7 Đỗ Tiến Sỹ 2/11/1965 Nam Hưng Yên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10