Lượt truy cập: 14265599
Người online: 132

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 15    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Dương Trung Quốc 2/6/1947 Nam Đồng Nai
2 Trần Văn Quý 28/7/1962 Nam Hưng Yên
3 Nguyễn Văn Quyền 11/12/1953 Nam TP Cần Thơ
4 Lương Công Quyết  (Thượng tọa Thích Thanh Quyết) 15/6/1962 Nam Quảng Ninh
5 Nguyễn Đắc Quỳnh 11/6/1961 Nam Sơn La

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10