Lượt truy cập: 12646166
Người online: 144

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 27    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Cao Phúc 2/7/1970 Nam Quảng Ngãi
2 Nguyễn Văn Phúc 23/2/1955 Nam Hà Tĩnh
3 Nguyễn Hạnh Phúc 12/5/1959 Nam Thái Bình
4 Nguyễn Thị Phúc 19/5/1965 Nữ Bình Thuận Điều động về nhận nhiệm vụ ĐBQH chuyên trách theo Nghị quyết số 739/NQ-UBTVQH13
5 Nguyễn Văn Phụng 16/10/1960 Nam TP Hồ Chí Minh
6 Hoàng Hữu Phước 9/4/1957 Nam TP Hồ Chí Minh
7 Lê Hữu Phước 28/2/1961 Nam Bình Dương
8 Phạm Thị Phương 11/7/1981 Nữ Hà Tĩnh
9 Nguyễn Thanh Phương 3/4/1965 Nam TP Cần Thơ
10 Nguyễn Minh Phương 22/2/1974 Nữ TP Cần Thơ

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10