Lượt truy cập: 14266134
Người online: 67

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 23    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Phúc 4/3/1982 Nữ Hưng Yên Công văn số 08/TB-VP ngày 12/3/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên. Quyết định số 460/ QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc điều động và bổ nhiệm bà Phúc từ ngày 15/02/2019.
2 Nguyễn Hạnh Phúc 12/5/1959 Nam Thái Bình
3 Nguyễn Thị Phúc 19/5/1965 Nữ Bình Thuận
4 Nguyễn Xuân Phúc 20/7/1954 Nam TP Hải Phòng
5 Bùi Văn Phương 5/1/1960 Nam Ninh Bình
6 Nguyễn Ngọc Phương 16/8/1959 Nam Quảng Bình
7 Đặng Xuân Phương 25/11/1974 Nam Đắk Lắk NQ bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu từ 01/11/2018.
8 Nguyễn Thị Mai Phương 10/8/1970 Nữ Gia Lai
9 Nguyễn Thanh Phương 3/4/1965 Nam TP Cần Thơ
10 Triệu Thị Thu Phương 5/9/1977 Nữ Bắc Kạn

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10