Lượt truy cập: 11830330
Người online: 376

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 41    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Hoàng Ngân 26/10/1964 Nam TP Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Thị Bạch Ngân 10/2/1964 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu
3 Phạm Quang Nghị 2/9/1949 Nam TP Hà Nội
4 Trương Trọng Nghĩa 28/2/1953 Nam TP Hồ Chí Minh
5 Huỳnh Nghĩa 15/6/1955 Nam TP Đà Nẵng
6 Đặng Ngọc Nghĩa 11/7/1959 Nam Thừa Thiên - Huế Điều động về công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh theo Nghị quyết số 731/NQ-UBTVQH13
7 Nguyễn Thị Nghĩa 6/12/1960 Nữ TP Hải Phòng
8 Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm  (Đặng Minh Châu) 27/12/1956 Nam TP Hà Nội
9 Vũ Viết Ngoạn 6/5/1958 Nam Khánh Hoà
10 Phạm Thị Mỹ Ngọc 11/11/1986 Nữ Ninh Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10