Lượt truy cập: 14635376
Người online: 312

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 20    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Ngô Đức Mạnh 1/10/1960 Nam Bình Thuận 13/4/2018, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 495 và NQ số 496/NQ-UBTVQH14 về việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV và cho thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH khóa XIV
2 Trần Văn Mão 10/3/1962 Nam Nghệ An
3 Hồ Thị Minh 23/9/1976 Nữ Quảng Trị
4 Đinh Thị Hồng Minh 11/4/1970 Nữ Quảng Ngãi
5 Ngô Thị Minh 26/1/1964 Nữ Quảng Ninh
6 Ngô Văn Minh 5/9/1959 Nam Quảng Nam Đã mất ngày 16-12-2016
7 Trần Văn Minh 7/12/1961 Nam Quảng Ninh
8 Phạm Bình Minh 26/3/1959 Nam Thái Nguyên
9 Lại Xuân Môn 29/11/1963 Nam Cao Bằng Công văn số 5614-CV/VPTW ngày 22/12/2017 về nhân sự (mật). Bộ Chính trị có Quyết định số 641 ngày 22/12/2017
10 Giàng Páo Mỷ 22/12/1963 Nữ Lai Châu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10