Lượt truy cập: 11830137
Người online: 253

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 16    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Văn Minh 7/12/1961 Nam Quảng Ninh Điều động về công tác tại Ban Dân nguyện theo Nghị quyết số 732/NQ-UBTVQH13
2 Nguyễn Văn Minh 2/2/1964 Nam TP Hồ Chí Minh
3 Nguyễn Văn Minh 21/6/1960 Nam Bắc Kạn
4 Y Mửi  (Rơ Châm H`MưiH) 20/12/1959 Nữ Kon Tum
5 Lò Văn Muôn 3/4/1961 Nam Điện Biên
6 Giàng Páo Mỷ 22/12/1963 Nữ Lai Châu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10