Lượt truy cập: 12654732
Người online: 78

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 35    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Văn Lan 12/10/1958 Nam Tiền Giang
2 Huỳnh Thành Lập 25/5/1956 Nam TP Hồ Chí Minh
3 Phạm Thị Mỹ Lệ 8/3/1958 Nữ Bình Phước
4 Linh mục Lê Ngọc Hoàn 1/1/1941 Nam Nam Định
5 Trần Du Lịch 19/8/1952 Nam TP Hồ Chí Minh
6 Ngô Xuân Lịch 20/4/1954 Nam Bình Phước
7 Nông Thị Bích Liên 28/4/1978 Nữ Hà Giang
8 Nguyễn Tuyết Liên 10/8/1963 Nữ Sóc Trăng
9 Đặng Thị Kim Liên 12/3/1980 Nữ Yên Bái
10 Trương Thị Yến Linh 21/5/1982 Nữ Cà Mau

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10