Lượt truy cập: 14266152
Người online: 59

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 33    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phạm Khánh Phong Lan 17/5/1970 Nữ TP Hồ Chí Minh
2 Hoàng Thị Thúy Lan 6/5/1966 Nữ Vĩnh Phúc
3 Leo Thị Lịch 23/9/1969 Nữ Bắc Giang
4 Ngô Xuân Lịch 20/4/1954 Nam Hà Nam
5 Huỳnh Thanh Liêm 16/3/1966 Nam Đồng Nai
6 Hoàng Văn Liên 19/8/1965 Nam Long An
7 Trương Thị Yến Linh 21/5/1982 Nữ Cà Mau
8 Bố Thị Xuân Linh 1/3/1970 Nữ Bình Thuận
9 Ngàn Phương Loan 10/12/1988 Nữ Lạng Sơn
10 Nguyễn Phước Lộc 31/1/1970 Nam TP Hồ Chí Minh Quyết định số 866-QĐNS/TW ngày 18/9/2018

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10