Lượt truy cập: 12044415
Người online: 74

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 21    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hà Thị Khích  (Hà Thị Khiết) 27/7/1950 Nữ Hà Giang
2 Lê Dân Khiết 19/8/1960 Nữ An Giang
3 Trịnh Thế Khiết 14/4/1958 Nam TP Hà Nội
4 Thân Văn Khoa 20/7/1958 Nam Bắc Giang
5 Nguyễn Kim Khoa 7/3/1955 Nam Phú Thọ
6 Hà Văn Khoát 20/1/1955 Nam Bắc Kạn Nghỉ hưu từ 01/03/2015 theo Quyết định số 1571-QĐNS/TW ngày 15/12/2014
7 Cao Sĩ Kiêm 26/8/1941 Nam Thái Bình
8 Nguyễn Đức Kiên 21/8/1960 Nam Sóc Trăng
9 Võ Văn Kim  (Vũ Trọng Kim) 23/3/1953 Nam Quảng Ngãi
10 K` KRáh 20/2/1966 Nam Đắk Nông Đã từ trần

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10