Lượt truy cập: 14550847
Người online: 80

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 78    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Hồng Hà 19/4/1963 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
2 Nguyễn Thị Thu Hà 27/5/1970 Nữ Ninh Bình từ tháng 4/2020
3 Tạ Văn Hạ 24/1/1970 Nam Bạc Liêu
4 Nguyễn Đức Hải 29/7/1961 Nam Quảng Nam
5 Nguyễn Thanh Hải 2/10/1970 Nữ Thái Nguyên
6 Nguyễn Hồng Hải 5/6/1973 Nam Bình Thuận
7 Nguyễn Thanh Hải 30/3/1970 Nam Tiền Giang
8 Dương Ngọc Hải 3/2/1967 Nam TP Hồ Chí Minh
9 Lữ Thanh Hải 21/7/1968 Nam Khánh Hoà
10 Lê Ngọc Hải 7/2/1970 Nam Quảng Nam Công văn số 25/ ĐĐBQH-Vp ngày 08/5/2019 của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam thông báo thay đổi thông tin ĐBQH.

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10