Lượt truy cập: 12134196
Người online: 85

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 18    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thái Bình  (Thái Bình) 13/10/1954 Nam Trà Vinh
2 Trương Hòa Bình 13/4/1955 Nam Long An
3 Ngô Ngọc Bình 10/12/1957 Nam TP Hồ Chí Minh
4 Nguyễn Hòa Bình 24/5/1958 Nam Quảng Ngãi
5 Nguyễn Văn Bình 18/4/1957 Nam TP Hải Phòng
6 Dương Thanh Bình 8/8/1961 Nam Cà Mau
7 Giàng Thị Bình 27/1/1965 Nữ Lào Cai
8 Nguyễn Thành Bộ 20/12/1956 Nam Thanh Hoá

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10