Lượt truy cập: 14626418
Người online: 76

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 18    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Văn Bình 4/3/1961 Nam Quảng Bình
2 Nguyễn Quốc Bình 22/6/1959 Nam TP Hà Nội
3 Đinh Thị Bình 24/8/1984 Nữ Phú Thọ
4 Phan Thanh Bình 10/4/1960 Nam TP Hồ Chí Minh
5 Trương Hòa Bình 13/4/1955 Nam Long An
6 Nguyễn Hòa Bình 24/5/1958 Nam Quảng Ngãi
7 Nguyễn Trọng Bình 15/5/1965 Nam TP Hải Phòng
8 Nguyễn Mai Bộ 5/10/1961 Nam An Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10